PHONOPICTOPOETRY

  

   

POWER FLOWER nicio masă fără …flori